MAŁY  KATECHIZM

GŁÓWNE PRAWDY WIARY:          

1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI:

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

PRZYKAZANIA KOŚCIELNE:

1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się do prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

SAKRAMENTY ŚWIĘTE:

1.      Chrzest 

2.      Bierzmowanie

3.      Eucharystia

4.      Pokuta

5.      Namaszczenie chorych

6.      Kapłaństwo

7.      Małżeństwo

 

Warunki sakramentu pokuty:

1.      Rachunek sumienia

2.      Żal za grzechy

3.      Mocne  postanowienie poprawy

4.      Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

 

Uczynki miłosierne co do duszy:

1.      Pouczać

2.      Radzić

3.      Pocieszać

4.      Umacniać

5.      Przebaczać i krzywdy cierpliwie znosić

 

Uczynki miłosierne co do ciała:

1.      Głodnych nakarmić

2.      Bezdomnych przyjąć w gościnę

3.      Nagich przyodziać

4.      Chorych i więźniów nawiedzać

5.      Umarłych grzebać

 

CNOTY BOSKIE

1.       WIARA

2.       NADZIEJA

3.       MIŁOŚĆ

 

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

1.       Dar mądrości

2.       Dar rozumu

3.       Dar umiejętności

4.       Dar rady

5.       Dar męstwa

6.       Dar pobożności

7.       Dar bojaźni bożej

 

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH:

  1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną
  2. Nie będziesz wymawiał Imienia Pana Boga twego nadaremno
  3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił
  4. Czcij ojca twego i matkę twoją
  5. Nie zabijaj
  6. Nie cudzołóż
  7. Nie kradnij
  8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu
  9. Nie pożądaj żony bliźniego swego
10. Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego swego