Przedmiotowy system oceniania - chemia


Wymagania edukacyjne z chemii - klasa III gimnazjum /plik w formacie .pdf/

Wymagania edukacyjne z chemii - klasa 7 /plik w formacie .pdf/

Wymagania edukacyjne z chemii - klasa 8 /plik w formacie .pdf/

Sposoby sprawdzania i oceniania wiedzy oraz umiejętności uczniów z chemii/plik w formacie .pdf/