Przedmiotowy system oceniania - geografia


Wymagania edukacyjne z geografii - klasa III gimnazjum /plik w formacie .pdf/

Wymagania edukacyjne z geografii - klasa 7 /plik w formacie .pdf/

Wymagania edukacyjne z geografii - klasa 8 /plik w formacie .pdf/

Sposoby sprawdzania i oceniania wiedzy oraz umiejętności uczniów z geografii/plik w formacie .pdf/