INFORMATYKA

KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z INFORMATYKI - Klasa II
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z INFORMATYKI - Klasa 7