Przedmiotowy system oceniania - matematyka


Przedmiotowy system oceniania, wymagania edukacyjne z matematyki - klasa 7 SP /plik w formacie .pdf/

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, wymagania edukacyjne - klasa III gimnazjum . /plik w formacie .pdf/

Wymagania edukacyjne - klasa IV . /plik w formacie .pdf/

Wymagania edukacyjne - klasa VIII . /plik w formacie .pdf/

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. /plik w formacie .pdf/