Przedmiotowy system oceniania - religia


Kryteria oceniania z religii - klasa 1 /plik w formacie .pdf/

Kryteria oceniania z religii - klasa III gimnazjum /plik w formacie .pdf/

Przedmiotowy system oceniania - klasa III gimnazjum /plik w formacie .pdf/

Przedmiotowy system oceniania - klasa 7 /plik w formacie .pdf/

KPrzedmiotowy system oceniania - klasa 8 /plik w formacie .pdf/