Przedmiotowy system oceniania - biologia


Wymagania edukacyjne z biologii - klasa III gimnazjum /plik w formacie .pdf/

Wymagania edukacyjne z przyrody - klasa 4 /plik w formacie .pdf/

Wymagania edukacyjne z biologii - klasa 7 /plik w formacie .pdf/

Wymagania edukacyjne z biologii - klasa 8 /plik w formacie .pdf/

Wymagania edukacyjne z biologii - klasa 8 dwujęzyczna /plik w formacie .pdf/

Sposoby sprawdzania i oceniania wiedzy oraz umiejętności uczniów z biologii/plik w formacie .pdf/